THE PHOTOBOOTH | Y FFOTOBŴTH

SERVICE & PRICES | GWASANAETH A PHRISIAU

DO IT YOUR WAY | EICH DEWIS CHI

CONTACT US | CYSYLLTWCH Â NI

 PHOTOBOOTH IN CEREDIGION | FFOTOBŴTH YNG NGHEREDIGION

 

We have two styles of studio booth setups available - one mounted onto a stylish vintage ladder, and one Magic Mirror style booth. Each houses a DSLR camera to ensure the best quality images for your guests, and pro lighting and carefully designed professional quality instant prints keep the fun going long after your event!

Mae gennym ddau steil o ffotobŵth ar gael - un wedi eu seilio ar ysgolion deniadol, a'r llall mewn arddull Ddrych Gwych!

Mae'r ddau yn gartref i gamerau DSLR i sicrhau'r delweddau gorau oll ar gyfer eich gwesteion, ac mae'r goleuadau ag argraffwyr o ansawdd broffesiynol yn creu  lluniau gwych, a fydd yn cadw'r hwyl yn fyw ymhell wedi i'ch digwyddiad orffen!

 

SEE MORE IMAGES OF OUR PHOTOBOOTH IN ACTION IN THE FACEBOOK GALLERIES!

EWCH I WELD RHAGOR O LUNIAU YN EIN GALERÏAU AR FACEBOOK

SERVICE & PRICES | GWASANAETH A PHRISIAU

 

Free Travel within 30 miles of SA48 7AB

Cwtsh Camera ‘Booth’ set-up and take-down

2 hours of unlimited automated photobooth fun

Use of all props, and your choice of our bunting

Booth Attendant for the duration

All images to disk and uploaded to Facebook

High quality Instant Prints for the duration

 

Teithio am ddim o fewn 30 milltir o SA48 7AB

Paratoi a dadbaratoi’r Cwtsh Camera

2 awr o hwyl anghyfyngedig yn y ffotobŵth

Defnydd yr holl props, a'ch dewis chi o'n baneri byntin

Cynorthwÿdd Cwtsh Camera trwy gydol yr amser

Lluniau wedi eu llwytho i cryno ddisg, ac i Facebook

Argraffiadau o ansawdd uchel trwy gydol yr amser

GUESTBOOK & EXTRA PRINTS

LLYFR GWESTEION A SET O BRINTS YCHWANEGOL

£60

£330

ADDITIONAL TIME (PER EXTRA HOUR)

AMSER YCHWANEGOL (AM BOB AWR)

£80

DO IT YOUR WAY | EICH DEWIS CHI

Use our props, backdrops and bunting, & add your own stying for truly unique pics!

Defnyddiwch ein props, cefndiroedd a bynting, ag ychwanegwch beth y mynnoch i greu  lluniau unigryw!

 

BOOK US NOW, FOR SOME 'PROP'-ER GOOD FUN!

BYDD EICH GWESTEION YN JOIO MASDRAW!